Δερματολογια

Αφροδισιολογία

Η Αφροδισιολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ), τα οποία ονομάζονται και αφροδίσια νοσήματα.

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα περιλαμβάνουν παθήσεις που οφείλονται στην μετάδοση με σεξουαλική επαφή από το ένα άτομο στο άλλο μολυσματικών μικροοργανισμών που μπορεί να είναι είτε βακτηρίδια όπως στην περίπτωση της σύφιλης, της βλεννόρροιας, των χλαμυδίων, είτε ιοι όπως στα κονδυλώματα, στη μολυσματική τέρμινθο, την ηπατίτιδα B και C, το HIV/AIDS,είτε παράσιτα όπως οι ψείρες και το άκαρι της ψώρας.

Τα ΣΜΝ είναι πολύ διαδεδομένα παγκοσμίως. Τα δύο συχνότερα είναι τα οξυτενή κανδυλώματα και ο έρπης των γενετηκών οργάνων.

Πολλά από τα ΣΜΝ είναι μεταδοτικά ακόμη και σε περιόδους που το μολυσμένο άτομο δεν εμφανίζει συμπτώματα και συνεπώς δεν φαίνεται άρρωστο.

Επίσης, ενδεχομένως κανείς να μη γνωρίζει ότι έχει μολυνθεί ή, ακόμη και εάν το γνωρίζει, να το αποκρύπτει.

Τα ΣΜΝ δεν κάνουν διακρίσεις και συνεπώς μπορούν να προσβάλλουν άνδρες και γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας και κοινωνικο-οικονομικής τάξης.

Πολλές φορές μεταδίδονται συγχρόνως δυο ή περισσότερα ΣΜΝ στο ίδιο άτομο. Για το λόγο αυτό όταν εξετάζεται κανείς για ένα συγκεκριμένο ΣΜΝ, υποβάλλεται σε ειδικό κλινικό και αιματολογικό έλεγχο προς διάγνωση ή αποκλεισμό ταυτόχρονης μόλυνσης και από άλλο ΣΜΝ.

Για την αποφυγή των ΣΜΝ απαιτείται προσοχή στην επιλογή των σεξουαλικών συντρόφων και λήψη μέτρων προφύλαξης.

Για τα σεξουαλικώς ενεργά άτομα δεν υπάρχει απόλυτος τρόπος προστασίας από τα ΣΜΝ. Τα προφυλακτικά μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με σωματικά υγρά όπως η ηπατίτιδα B και C, το HIV/AIDS, η βλεννόρροια, προσφέρουν όμως μικρή προστασία από μολύνσεις που οφείλονται σε δερματική επαφή όπως ο έρπης των γενετικών οργάνων, η μολυσματική τέρμινθος, τα κονδυλώματα, οι ψείρες και η ψώρα. Προσοχή, τα αντισυλληπτικά χάπια προστατεύουν από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, όχι όμως από τα ΣΜΝ!