Δερματολογια

Τριχόπτωση

Είναι η κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται απώλεια τριχών γενικευμένη ή εντοπισμένη σε παθολογικό βαθμό ( πάνω από 100 τρίχες ημερησίως).

Τα αίτια ανάλογα με τον τύπο της τριχόπτωσης ποικίλουν ( ορμονικά , παθολογικά, εποχιακά, ψυχολογικά…).

Ανάλογα της αιτίας ο δερματολόγος θα συστήσει την ανάλογη θεραπεία.